Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka tausta-ajatuksena on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Keskeisiä asioita ovat arjen- ja elämänhallinnan sujumisen tukeminen, valmentautujan omien vahvuuksien sekä voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen eri elämänalueilla sekä itsetunnon ja positiivisen minäkuvan rakentaminen.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus kuten esimerkiksi

- kielellinen erityisvaikeus

- oppimisvaikeuksia

- ADHD

- Touretten oireyhtymä

- Autismikirjo

Neuropsykiatrinen valmennus tapahtuu joko asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristöissä yhteiskuntaosallisuutta tukien tai talliympäristössä. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytän apuna eläimiä ja luontoa, toimin valmentajana Green Care-viitekehyksessä.

*Neuropsykiatrinen valmennus suunnitellaan aina yksilöllisesti hyödyntäen ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa.


Olethan yhteydessä niin jutellaan lisää!